Skip to content

easyweb-logo sazdavane na website уеб сайт цени

Правила и Условия на EasyWeb.BG

  1. Съдържанието в EasyWeb.BG е безплатно и достъпно за всеки посетител. Собственик на съдържанието е EasyWeb.BG. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или предаване на информация, собственост на EasyWeb.BG.
  2. Всички текстове са собственост на EasyWeb.BG. Тяхното разпространение, предаване, копиране и съхраняване на част или на цялото съдържание, или частично, без изрично писмено съгласие на EasyWeb.BG, е забранено!
  3. При нарушаване на правило 2) EasyWeb.BG ще бъдем принудени да предприемем необходимите мерки съобразно закона.
  4. Разрешено е цитирането на отделни изречения, като задължително се посочва източник (с КЛИКАЕМ линк). Забранено е цитиране на части от съдържанието в публикации с цел накърняване репутацията на компанията!
  5. Ако засечете проблем със сайта или нещо не ви харесва, моля споделете своето мнение на office@easyweb.bg.
  6. Съдържанието в коментарите или другите канали, ползвани от компания EasyWeb.BG, добавени от трети страни, е собственост на неговите автори и не изразява мнението на компанията. В случай на злепостяване, нападки или друго нарушение, моля свържете се с нас на посочения email, за да ви съдействаме.
  7. Екипът на EasyWeb.BG не гарантира, че страниците в EasyWeb.BG не съдържат грешки, нито че достъпът до тях е постоянен. EasyWeb.BG си запазва правото да променя, изтрива и прекратява достъпа до страниците си по всяко време. EasyWeb.BG не носи отговорност за грешки и пропуски, както и за закъснения в обновяването на данните по уебсайта си.
  8. Забранени са всякакви коментари, нарушаващи закона, в това число расистки забележки, спам, скам, лични нападки и обиди, в това число с политически и сексуален характер, и други.
  9. Пробивът или опитите за пробив в сигурността на EasyWeb.BG са забранени и подлежат на наказание. Чрез извършването на подобни актове съществува риск от затвор или парична глоба.

Със своето посещение в уебсайта EasyWeb.BG вие приемате, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на уебсайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт.

Ако сте забелязали злоупотреба с наши продукти/услуги, включително и авторски права, или от какъв да е характер, моля уведомете през формата за контакти.

Съдържанието е защитено!