Skip to content

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА easyweb.bg 

 1. ПРЕДМЕТ, ПРИЕМАНЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта easyweb.bg. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте easyweb.bg.

Приемането и съгласието с настоящите Общи условия е задължително условие за използването на сайта.

Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за първи път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта.

Уебсайтът  easyweb.bg  е собственост на „ Елизабет сейл“  EООД.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и собственика на easyweb.bg и имат за цел да уредят условията, при които собственика на уебсайта предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез  easyweb.bg.

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта, така и по повод на дейността на доставчика на услугите и заявява, че има навършени 18 години.

С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с поръчка на получателя на услуги) на интернет сайта, получателят на услугите се съгласява, че доставчикът на услугите може да влезе в контакт с получателя във връзка с информацията, която е изпратил.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

1. Наименование на фирма: „Елизабет сейл“ ЕООД, ЕИК: 206028766;

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, ул. Никола Крушкин- Чолака № 2А;

* служебен имейл за комуникация с клиенти: office@easyweb.bg;

* телефон за комуникация с клиенти: 0877 60 7777.

4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България;

5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

    (3) Комисия за защита на конкуренцията

София 1000, бул. “Витоша” №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

(4) Орган за алтернативно решавана на спорове (АРС)

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София

Адрес: гр. София, пл. Славейков 4 А

Електронна поща: adr.sofia@kzp.bg

Уебсайт: http://www.kzp.bg

Телефон +35929330517

Факс +35929884218

 1. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „НИЕ“, „ДОСТАВЧИКА“ „СОБСТВЕНИКА“, е „“Елизабет сейл” ЕООД;
 • “САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“ е уебсайта easyweb.bg;
 • “ПОТРЕБИТЕЛ”, „ПОЛУЧАТЕЛ НА УСЛУГА“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта  easyweb.bg само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;
 • „КЛИЕНТ“ – е всяко физическо или юридическо лице, което е влязло в договорни отношения с Доставчика, във връзка с предоставяните от него услуги.
 • “УСЛУГИ” на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. Доставчикът предлага услуги, свързани с изработна на уебсайтове, онлайн магазини, дигитален маркетинг, seo оптимизация, редизайн и др. За получаването на услуги се изисква заплащане.
 • ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • „СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.
 • „ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН“ – Всеки Потребител, при заявено изрично съгласие от негова страна ще получава информция за промоционални кампании, нови услуги и др. При регистрацията на потребителски акаунт, Потребителят има възможност да избере опция да получава или не информационен бюлетин.
 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на easyweb.bg събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие. 

Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност. 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 • Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.
 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Доставчика.
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от Доставчика който също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, включително съдържанието на настоящите Общи условия и Политиката за поверителност, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Доставчикът има право да използва „бисквитките“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. 
 • Всеки един получател на услугата се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа:
 • Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; 
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална или индустриална собственост; 
 • Да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение на закона, тези Общи условия и добрите нрави; 
 • Да не се намесва в правилното действие на системата и да не се опитва да я манипулира, включително, но не само: да не осуетява процедурата по идентификация на друг получател на услугата, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; 
 • Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на интернет сайта или на свързани с неговата работа електронни устройства, мрежи или носители, и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; 
 • Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; 
 • Да не зарежда, да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица и да не предоставя на доставчика на услугата съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави или са обект на право интелектуална/индустриална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото.

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 

Собственикът на easyweb.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Доставчикът не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на услугите.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГА

За да заявите услуга от каталога на Доставчика е необходимо да изпратите имейл, да се свържете с Доставчика по телефон или да посетите лично офиса на Доставчика. Данните за контакт можете да откриете в секция Контакти.

 1. ИЗПРАЩАНЕ НА ОФЕРТИ. ВАЛИДНОСТ

Всеки Потребител може да отправи запитване за получаване на оферта, относно услугите, които го интересуват. Всяка изпратена от Доставчика оферта  има валидност от 10 дни от датата на изпращането й. Ако не бъде потвърдена в този срок от Потребителя, Доставчикът си запазва правото да я променя при последваща комуникация. Офертата се потвърждава със сключване на договор и заплащане на уговорено капаро.

 1. АНГАЖИРАНЕ НА ДОСТАВЧИКА

Доставчикът се ангажира към клиенти само след подписан договор и плащане на уговорено капаро. Всякакъв друг вид писмени или устни уговорки и обещания нямат обвързващо действие спрямо Доставчика.

 1. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАДАЧИ ИЗВЪН ДОГОВОРА

Новите идеи и проекти, извън договора, които трябва да се подготвят незабавно, както и новите заявки, изискващи работа през уикенда или празничните дни, могат да бъдат предмет на допълнителна такса. Доставчикът си запазва правото да откаже всеки проект или заявка за услуга, извън тези в договора.

 1. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът easyweb.bg  може да съдържа специални връзки към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Доставчикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство – Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България.

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

• Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.

• Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

• Собственикът на сайта  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

• Собственикът на сайта не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.

• Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.

• Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.

• Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 1. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 1. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

 1. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.

Съдържанието е защитено!